ĐIỀU KHOẢN & ĐIỀU KIỆN SỬ DỤNG VÀ MUA HÀNGChào mừng Quý Khách đến với website thương mại điện tử bán hàng www.Tano.vn!

Website thương mại điện tử bán hàng 'www.tano.vn' này ("Trang Web"), cùng với những tài liệu, nội dung được đề cập trên Trang Web, sẽ cung cấp cho Khách Hàng các thông tin về các điều khoản, điều kiện sử dụng và mua hàng trên Trang Web ("Điều Khoản Và Điều Kiện") mà chúng tôi áp dụng cho các Sản Phẩm/Hàng Hóa được chúng tôi bán trên Trang Web.

Xin vui lòng đọc kỹ các Điều Khoản Và Điều Kiện này trước khi đặt mua bất cứ Sản Phẩm/Hàng Hóa nào từ Trang Web. Chúng tôi rất mong nhận được sự hợp tác từ Khách Hàng nhằm xây dựng Trang Web ngày càng hoàn thiện để phục vụ Khách Hàng tốt hơn.


Định nghĩa:

Trừ khi được quy định khác đi, trong Điều Khoản Và Điều Kiện này các thuật ngữ dưới đây có ý nghĩa tương ứng như sau:
"Bất Khả Kháng" là các sự kiện nằm ngoài tầm kiểm soát của chúng tôi, bao gồm và không giới hạn cho các hiểm họa thiên nhiên (như bão, lũ lụt, hạn hán, động đất), khởi nghĩa, bạo loạn, bạo động chính quyền, chiến tranh, thù địch, hoạt động hiếu chiến, các trường hợp quốc gia khẩn cấp, khủng bố, đình công, dịch bệnh, hỏa hoạn, cháy nổ, tai nạn, sự cố máy móc, hạn chế giao thông, các hành động của bên thứ ba (như tin tặc), phần mềm của một bên thứ ba liên quan đến Trang Web không hoạt động, gián đoạn trong việc cung cấp các tiện ích công cộng (bao gồm cả điện, nước, viễn thông, hay Internet), thiếu hụt Sản Phẩm/ Hàng Hóa và/ hoặc các trường hợp khác được pháp luật Việt Nam quy định.
"Chúng tôi" là CÔNG TY TNHH Thực phẩm TANO có trụ sở chính đặt tại 17 đường số 12, cư xá Chu Văn An, phường 26, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.
"Điều Khoản Và Điều Kiện" là điều khoản và điều kiện sử dụng và mua hàng tại Trang Web.
"Đơn Hàng" có nghĩa là đơn đặt hàng do Khách Hàng đặt trên Trang Web để mua Sản Phẩm/Hàng Hóa do chúng tôi cung cấp. Sau khi Đơn Hàng được chúng tôi xác nhận bằng Xác Nhận Đơn Hàng, Đơn Hàng đó sẽ là tạo thành hợp đồng/thỏa thuận ràng buộc chúng tôi và Khách.
"Giỏ Hàng" là danh sách các Sản Phẩm/Hàng Hóa được Khách Hàng lựa chọn và dự định đặt hàng, bao gồm cả số lượng Sản Phẩm/Hàng Hóa và giá trị tương ứng. Giỏ Hàng có thể thay đổi cho đến khi Khách Hàng đặt hàng thành công.
"Sản Phẩm/Hàng Hóa" có nghĩa là các loại hàng hóa, sản phẩm mà chúng tôi và/hoặc Nhà Bán Hàng bán, cung cấp trên Trang Web tại từng thời điểm.
"Khách" hoặc "Khách Hàng" có nghĩa là bất kỳ tổ chức nào hoạt động hợp pháp tại Việt Nam hoặc là bất kỳ cá nhân nào trên lãnh thổ Việt Nam đủ 18 tuổi hoặc dưới 18 tuổi nhưng có sự giám sát của cha mẹ, người giám hộ hợp pháp và mua hàng tại Trang Web của chúng tôi.
"Mã Tiền Điện Tử" là một dãy gồm các ký tự chữ và/ hoặc số do chúng tôi phát hành, tương đương với một khoản tiền nhất định, được sử dụng để thanh toán và/ hoặc để khấu trừ vào số tiền Khách Hàng phải thanh toán khi mua hàng trên Trang Web.
"Mã Giảm Giá" là một dãy gồm các ký tự chữ và/ hoặc số do chúng tôi phát hành, được sử dụng để giảm trừ tương ứng vào số tiền Khách Hàng phải trả khi mua hàng trên Trang Web.
"Ngày Làm Việc" là các ngày trong tuần, không bao gồm thứ Bảy, Chủ Nhật hoặc các bất kỳ ngày nghỉ lễ nào theo quy định của pháp luật Việt Nam.
"Tài Khoản" là tài khoản do Khách Hàng đăng ký trên Trang Web và được Khách Hàng đăng nhập, sử dụng để thực hiện việc mua hàng tại Trang Web.
"Trang Web" là trang web www.tano.vn, thuộc quyền sở hữu của chúng tôi, do chúng tôi quản lý, khai thác và quản lý để thực hiện việc bán Hàng Hóa cho Khách Hàng.
"Xác Nhận Đơn Hàng" là email và/hoặc cuộc gọi từ Tano.vn đến địa chỉ email và/hoặc số điện thoại đã được Khách Hàng cung cấp khi đặt hàng. Việc xác nhận đơn hàng nhằm thông báo và xác nhận rằng chúng tôi đã nhận được thông tin yêu cầu đặt hàng từ Khách Hàng và đồng ý cung cấp cho Khách Hàng loại Hàng Hóa cụ thể theo các điều khoản và điều kiện cụ thể, không bao gồm những trường hợp vì lý do Bất Khả Kháng, Sản Phẩm/Hàng Hóa mà Khách Hàng đã chọn hết hàng ngoài sự kiểm soát của chúng tôi, hoặc do lỗi nhập sai thông tin thương mại tại www.tano.vn.

1.   GIỚI THIỆU   

Chúng tôi, CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM TANO, có trụ sở chính đặt tại 17 đường số 12, cư xá Chu Văn An, phường 26, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam, là đơn vị quản lý và khai thác Trang Web.
 2.  HIỆU LỰC & SỬA ĐỔI

Điều Khoản Và Điều Kiện này được áp dụng cho Khách Hàng mua các Sản Phẩm/Hàng Hóa do chúng tôi cung cấp trên Trang Web. Khi Khách Hàng truy cập vào Trang Web và muốn đặt mua Sản Phẩm/ Hàng Hóa, Khách Hàng cần xác nhận rằng Khách Hàng đã đọc, đồng ý và chịu sự ràng buộc với Điều Khoản Và Điều Kiện này trước khi Khách Hàng xác nhận đồng ý đặt mua Sản Phẩm/Hàng Hóa.

Điều Khoản Và Điều Kiện này có thể được chúng tôi thay đổi, chỉnh sửa tại từng thời điểmtheo quyết định của chúng tôi phù hợp với chính sách tùy từ thời điểm của chúng tôi và phù hợp với các định pháp luật hiện hành. Các thay đổi trên sẽ có hiệu lực ngay khi được chúng tôi cập nhật trên Trang Web. Các Đơn Hàng do Khách Hàng đặt từ thời điểm chúng tôi cập nhật Điều Khoản Và Điều Kiện mới sẽ chịu sự điều chỉnh của Điều Khoản Và Điều Kiện mới đó.

Trong trường hợp Khách Hàng không chấp nhận Điều Khoản Và Điều Kiện mới, Đơn Hàng của Khách Hàng sẽ không có hiệu lực. Để cập nhật được những thay đổi của Điều Khoản Và Điều Kiện, xin Quý Khách vui lòng kiểm tra thường xuyên thông tin về Điều Khoản Và Điều Kiện tại Trang Web.


 3.   QUI ĐỊNH VỀ VIỆC SỬ DỤNG TRANG WEB

3.1 Thông qua Trang Web, chúng tôi đồng ý và tôn trọng việc Khách Hàng tìm kiếm, tham khảo nội dung thông tin hiển thị trên Trang Web trên màn hình máy tính, việc mua sắm trực tuyến của Khách Hàng tại mọi thời điểm với điều kiện là các hoạt động của Khách Hàng phải phù hợp với Điều Khoản Và Điều Kiện và phù hợp với quy định của pháp luật Việt Nam.
3.2. Khách Hàng không sử dụng Trang Web của chúng tôi để thực hiện bất kỳ hành vi nào trái với quy định của pháp luật Việt Nam, đặc biệt không được thực hiện bất kỳ hành vi dưới đây:
3.2.1. Đưa ra những nhận xét, đánh giá có ý xúc phạm, quấy rối, bôi nhọ, đe dọa, làm phiền hoặc có bất cứ hành vi nào thiếu văn hóa đối với Khách Hàng khác hay với chúng tôi.
3.2.2. Đưa ra những nhận xét nhằm tuyên truyền, chống phá, xuyên tạc chính sách của Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, hoặc mang tính kỳ thị tôn giáo, giới tính, sắc tộc, giai cấp.
3.2.3. Tuyên truyền văn hoá phẩm đồi trụy, có nội dung trái với thuần phong, mỹ tục hoặc trái với quy định pháp luật của Việt Nam.
3.2.4. Phổ biến các tài liệu, khuyến khích người khác thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật.
3.2.5. Can thiệp vào quyền sử dụng hợp pháp Tài Khoản của Khách Hàng khác tại Trang Web.
3.2.6. Thực hiện bất kỳ bất kỳ hành vi phạm pháp luật nào liên quan đến việc sử dụng internet, mạng viễn thông công cộng và/hoặc quyền sở hữu trí tuệ của bên thứ ba nói riêng và/hoặc bất kỳ hành vi vi phạm pháp luật nào khác.
3.2.7. Thực hiện các hành vi hoặc tạo ra thông tin giả mạo, cố ý tạo sự nhầm lẫn giữa mình với Khách Hàng khác hoặc mạo danh Ban quản trị của Trang Web.
3.2.8. Can thiệp, làm gián đoạn đường truyền internet hoặc các trang thông tin, trang web khác kết nối với Trang Web.
Trong trường hợp phát hiện bất kỳ hành vi nào như trên, chúng tôi có quyền ngay lập tức khóa hoặc huỷ bỏ Tài Khoản sử dụng của Khách Hàng và áp dụng các biện pháp cần thiết khác theo quy định của pháp luật Việt Nam.
3.3. Qui định sử dụng các trang thông tin điện tử khác
Khách Hàng sử dụng các trang thông tin điện tử kết nối với Trang Web của chúng tôi (nếu có) trên các mạng xã hội (như Facebook) phù hợp với các Điều Khoản Và Điều Kiện sử dụng của chúng tôi tại các trang thông tin điện tử, mạng xã hội đó và pháp luật Việt Nam. 4.   QUI TRÌNH ĐẶT MUA SẢN PHẨM / HÀNG HÓA

Về cơ bản, việc đặt hàng trên Trang Web bao gồm các bước sau:

4.1. Bước 1: Truy cập vào Trang Web tại địa chỉ www.Tano.vn;

4.2. Bước 2: Xem và lựa chọn Sản Phẩm/Hàng Hóa đưa vào Giỏ Hàng;

4.3. Bước 3: Tiến hành đặt hàng: thay đổi Sản Phẩm/Hàng Hóa trong giỏ hàng (nếu có);

4.4. Bước 4: Đăng nhập vào Tài Khoản (nếu có) để đặt hàng, hoặc đặt hàng mà không cần đến Tài Khoản;

4.5. Bước 5: Cung cấp thông tin về việc giao hàng

4.6. Bước 6: Lựa chọn phương thức thanh toán. 

4.7. Bước 7: Khách Hàng kiểm tra lại Đơn Hàng và xác nhận đặt hàng

4.8. Bước 8: Đặt hàng thành công;

4.9. Bước 9: Chúng tôi gửi Xác Nhận Đơn Hàng mà Khách Hàng Hàng đã đặt đến địa chỉ emai và/hoặc gọi điện thoại đến số điện thoại Khách Hàng đã cung cấp.

Hướng dẫn chi tiết về các bước đặt hàng xin Khách Hàng tham khảo tại đây.(https://www.tano.vn/huong-dan-mua-hang) 5.   GIÁ CẢ, CHẤP NHẬN & TỪ CHỐI ĐƠN HÀNG

5.1. Chúng tôi luôn nỗ lực để cung cấp cho Khách Hàng hình ảnh thật của Sản Phẩm/Hàng Hóa và chỉ cung cấp Sản Phẩm/Hàng Hóa chính hãng cho tất cả các Khách Hàng với chất lượng và giá cả hợp lý nhất.
5.2. Tại thời điểm hoàn tất việc đặt hàng, Quý Khách sẽ được thông báo trên màn hình máy tính về tất cả chi phí mà Khách Hàng phải thanh toán (bao gồm giá bán sản phẩm, thuế VAT, phí đóng gói và giao hàng và/ hoặc các phí khác, nếu có).
5.3. Tại Trang Web, phần giá màu xám là mức giá bán của Sản Phẩm/Hàng Hóa do nhà cung cấp/ nhà phân phối khuyến nghị. Phần giá có màu đỏ là giá bán của Sản Phẩm/Hàng Hóa trên Trang Web.
5.4. Chúng tôi luôn cố gắng để đảm bảo tính chính xác của việc hiển thị giá Sản Phẩm/Hàng Hóa trên Trang Web. Tuy nhiên, trong một số trường hợp có sai sót trong việc hiển thị giá trên web, tùy theo từng trường hợp chúng tôi sẽ liên hệ lại với Khách Hàng để xác nhận lại giá trị Đơn Hàng như là một phần của thủ tục chấp nhận Đơn Hàng nhằm mục đích chắc chắn rằng Khách Hàng vẫn muốn mua Sản Phẩm/Hàng Hóa đã chọn với mức giá được điều chỉnh đúng.
5.5. Chúng tôi cũng có quyền từ chối hoặc hủy bỏ bất kỳ đơn hàng nào dù đơn hàng đó đã hay chưa được xác nhận hoặc đã được thanh toán vì lý do Bất Khả Kháng, Sản Phẩm/Hàng Hóa mà Khách Hàng đã chọn hết hàng ngoài sự kiểm soát của chúng tôi, lỗi nhập sai thông tin thương mại tại www.Tano.vn. 6.   THANH TOÁN

Chúng tôi hỗ trợ các phương thức thanh toán linh hoạt và an toàn cho Khách Hàng mua sắm tại Trang Web bằng hình thức sau:
Thanh toán bằng tiền mặt khi nhận hàng (COD):
Sau khi Khách Hàng kiểm tra và nhận Sản Phẩm/Hàng Hóa của Đơn Hàng đã đặt, Khách Hàng thanh toán giá trị Đơn Hàng bằng tiền mặt cho chúng tôi hoặc đại lý. Chúng tôi chỉ chấp nhận hình thức COD đối với các Đơn Hàng có tổng giá trị dưới hai mươi (20) triệu đồng. Các Đơn Hàng có giá trị từ hai mươi (20) triệu đồng sẽ phải thanh toán bằng thẻ ngân hàng.

Khách Hàng cam kết rằng tất cả thông tin do Khách Hàng cung cấp liên quan đến việc thanh toán Đơn Hàng là chính xác. Chúng tôi có quyền xác nhận thông tin thanh toán của Khách Hàng trước khi giao Sản Phẩm/Hàng Hóa. Chúng tôi sẽ ngừng thực hiện Đơn Hàng của Khách Hàng nếu thông tin do Khách Hàng cung cấp là không chính xác.

Trong bất cứ trường hợp nào, chúng tôi sẽ không thực hiện giao hàng khi Khách Hàng chưa thanh toán đầy đủ giá trị Đơn Hàng.7. GIAO HÀNG

7.1. Chúng tôi sẽ giao Sản Phẩm/Hàng Hóa mà Khách Hàng đã đặt mua đến địa điểm mà Khách Hàng yêu cầu trong Đơn Hàng trong vòng một (01) đến sáu (06) Ngày Làm Việc kể từ khi chúng tôi gửi Xác Nhận Đặt Hàng.

7.2. Thời gian giao hàng sẽ được cập nhật lại trong Xác Nhận Đơn Hàng.
7.3. Trong phạm vi pháp luật cho phép, chúng tôi sẽ thông báo cho Khách Hàng trong trường hợp giao hàng trễ.
7.4. Khi hàng được giao, Khách Hàng sẽ được yêu cầu ký nhận hàng. Khách Hàng sẽ phải kiểm tra Sản Phẩm để đảm bảo không có bất kì lỗi hoặc hư hại nào trước khi Khách Hàng ký nhận hàng. Quý Khách nên giữ kỹ biên lai để thực hiện các yêu cầu của Khách Hàng đối với chúng tôi khi cần thiết. 
7.5. Chúng tôi gói Sản Phẩm/Hàng Hóa bằng bao bì chuẩn của chúng tôi. Trong một số trường hợp Sản Phẩm/Hàng Hoá cồng kềnh hoặc quá khổ, chúng tôi sẽ sử dụng lại loạibao bì đóng gói theo qui cách nhận từ Nhà sản xuất/Nhà cung cấp đến cho Khách Hàng. Nếu Khách Hàng có yêu cầu đóng gói Sản Phẩm/Hàng Hóa bằng bao bì khác thì chúng tôi có thể chấp nhận yêu cầu này và Khách Hàng sẽ phải trả thêm phí.
7.6. Một số Sản Phẩm/Hàng Hoá trước khi nhập kho, chúng tôi sẽ tiến hành thủ tục kiểm tra chất lượng vật lý bên ngoài nhằm đảm bảo tính toàn vẹn của Sản Phẩm/Hàng Hoá mà không có bất kỳ tác động hoặc can thiệp kỹ thuật nào bên trong Sản Phẩm/Hàng Hoá.
7.7. Khách Hàng sẽ phải kiểm tra Sản Phẩm/Hàng Hoá để đảm bảo không có bất kì lỗi hoặc hư hại nào trước khi ký nhận hàng, mọi rủi ro đối với Sản Phẩm/Hàng Hoá phát sinh sau đó sẽ do Khách Hàng sẽ chịu hoàn toàn trách nhiệm. Bất kỳ khiếu nại nào liên quan đến Sản Phẩm/Hàng Hoá, phải được Khách Hàng thực hiện trong vòng 24 giờ kể từ khi Khách Hàng nhận được sản phẩm (Tham khảo chi tiết tại https://www.tano.vn/chinh-sach-doi-tra-hang)
7.8. Thông tin chi tiết về việc giao hàng xin Khách Hàng vui lòng tại đây. (https://www.tano.vn/phuong-thuc-giao-hang) 8.   CHÍNH SÁCH HOÀN TRẢ SẢN PHẨM / HOÀN TIỀN

Vui lòng xem nội dung chính sách này tại đây. (http://www.Tano.vn/chinh-sach-doi-tra-hang) 9.   TÀI KHOẢN & THÔNG TIN CÁ NHÂN

9.1. Tài Khoản:
9.1.1. Khi đặt mua Hàng Hóa/Sản Phẩm trên Trang Web, Khách Hàng có thể tạo Tài Khoản trên Trang Web như quy định tại Mục 5 này hoặc đặt mua hàng trên Trang Web của chúng tôi mà không cần có Tài Khoản.
9.1.2. Tất cả mọi tổ chức hoạt động hợp pháp tại Việt Nam hoặc các cá nhân trên lãnh thổ Việt Nam đủ 18 tuổi hoặc dưới 18 tuổi nhưng có sự giám sát của người giám hộ hợp pháp đều có quyền đăng ký Tài Khoản và mua hàng tại Trang Web của chúng tôi.
9.1.3. Để đăng nhập và sử dụng Tài Khoản tại Trang Web, Khách Hàng cần tạo một mật khẩu và chúng tôi khuyến cáo Khách Hàng không chia sẻ mật khẩu này cho người khác.
9.1.4. Chúng tôi có thể khóa, đình chỉ, huỷ bỏ đăng ký Tài Khoản của Khách Hàng ngay lập tức theo quyết định hợp lý của chúng tôi hoặc khi phát hiện Khách Hàng vi phạm bất kỳ nội dung nào của Điều Khoản Và Điều Kiện này hoặc quy định của pháp luật Việt Nam; đồng thời chúng tôi có thể áp dụng các biện pháp cần thiết khác theo quy định của pháp luật Việt Nam nếu phát hiện bất kỳ thiệt hại, mất mát, tổn thất nào phát sinh do Khách Hàng không tuân thủ các quy định của Điều Khoản Và Điều Kiện này.
Tại mọi thời điểm, Khách Hàng có quyền ngưng, không tiếp tục sử dụng tiện ích/dịch vụ chúng tôi cung cấp trên Trang Web, không thực hiện đặt hàng nếu Khách Hàng không chấp nhận bất kỳ nội dung nào của Điều Khoản Và Điều Kiện này, các nguyên tắc, quy định, chính sách, hướng giải quyết hoặc hỗ trợ của chúng tôi.
9.1.5. Việc đình chỉ, huỷ bỏ đăng ký Tài Khoản và quyền truy cập vào Trang Web của Khách Hàng sẽ không ảnh hưởng đến quyền lợi và nghĩa vụ của các Khách Hàng khác.
9.1.6. Trong một số trường hợp, Khách Hàng phải đăng nhập vào Tài Khoản để sử dụng Mã Giảm Giá/ Mã Tiền Điện Tử (nếu có).9.2. Thông tin cá nhân
9.2.1. Khi đăng ký tạo Tài Khoản mới hoặc tại các thời điểm khác khi sử dụng Trang Web, Khách Hàng cần cung cấp cho chúng tôi thông tin cá nhân đầy đủ và hoàn toàn chính xác bao gồm họ tên, địa chỉ email, mật khẩu truy cập Tài Khoản, ngày sinh, giới tính, số điện thoại, địa chỉ giao hàng v.v…
Khách Hàng có thể truy cập và sửa đổi, cập nhật các thông tin cá nhân của Khách Hàng. Đồng thời, tại mọi thời điểm, Khách Hàngcó quyền yêu cầu chúng tôi thay đổi thông tin cá nhân, thông tin giao nhận hàng bằng cách liên hệ với Bộ phận Hỗ Trợ Khách Hàng của chúng tôi về các yêu cầu của Khách Hàng qua số điện thoại 098 376 9189 hoặc gửi email đến địa chỉ info@tano.vn.
Khách Hàng có đầy đủ các quyền và nghĩa vụ với các thông tin cá nhân đã cung cấp của Khách Hàng (bao gồm cả Tài Khoản, mật khẩu v.v.) và các hoạt động của Khách Hàng trên Trang Web sẽ được thực hiện gắn liền với việc sử dụng các thông tin này. Ngay khi phát hiện có bất kỳ dấu hiệu sử dụng trái phép Tài Khoản và mật khẩu cá nhân nào của mình, Khách Hàng nên thông báo ngay với chúng tôi theo số điện thoại 098 376 9189 hoặc email đến info@tano.vn để được hỗ trợ kịp thời.
9.2.2. Mục đích và phạm vi sử dụng thông tin cá nhân:
9.2.2.1. Tất cả các thông tin cá nhân của Khách Hàngđược chúng tôi sử dụng để phục vụ cho quá trình xử lý Đơn Hàng, giao Sản Phẩm/Hàng Hoá mà Khách Hàng đã đặt mua trên Trang Web đến địa chỉ mà Khách Hàngyêu cầu, cung cấp thông tin liên quan đến Hàng Hóa/Sản Phẩm, hỗ trợ quản lý Tài Khoản của Khách Hàng, cải tiến các chức năng của Trang Web v.v… Nếu các thông tin cá nhân do Khách Hàng cung cấp không chính xác hoặc gây khó khăn trong quá trình chúng tôi phục vụ Khách Hàng, chúng tôi có thể từ chối giao dịch với Khách Hàng.
9.2.2.2. Khi được sự đồng ý của Khách Hàng, chúng tôi sẽ gửi các thông tin khuyến mại hoặc các tin tức về Sản Phẩm/Hàng Hoá được chúng tôi cung cấp trên Trang Web cho Khách Hàng theo các thông tin cá nhân Khách Hàng đã cung cấp (bao gồm cả email, số điện thoại, địa chỉ v.v…)
9.2.2.3. Chúng tôi có thể cung cấp thông tin cá nhân mà Khách Hàng đã cung cấp cho chúng tôi cho bên thứ ba để thực hiện việc giao Hàng Hóa/Sản Phẩm cho Khách Hàng và/hoặc nhận tiền thanh toán từKhách Hàng.
9.2.3. Thông tin cá nhân của Khách Hàng mà chúng tôi thu thập được sẽ được chúng tôi lưu giữ trong khoảng thời gian phù hợp với quy định của pháp luật hoặc cho đến khi các thông tin đó còn đáp ứng được mục đích và phạm vi sử dụng được quy định tại Điều Khoản Và Điều Kiện này.
9.2.4. Khi có thắc mắc hoặc yêu cầu gì về thông tin cá nhân, xin Khách Hàng vui lòng liên hệ số điện thoại 098 376 9189 hoặc email đến info@tano.vn để được trợ giúp. 10.   BẢO MẬT THÔNG TIN

10.1. Khi Khách Hàng thực hiện giao dịch trên Trang Web, việc bảo mật và đảm bảo an toàn cho tất cả thông tin của Khách Hàng (bao gồm thông tin cá nhân, thông tin thanh toán v.v…) được chúng tôi ưu tiên hàng đầu bằng các công cụ và biện pháp hỗ trợ tốt nhất.
10.2. Chúng tôi chỉ sử dụng các thông tin cá nhân chúng tôi nhận được từ Khách Hàng để phục vụ yêu cầu của Khách Hàng hoặc các mục đích khác được Khách Hàng đồng ý mà không chuyển giao, cung cấp, sao chép cho bên thứ ba nào vì mục đích thương mại hoặc bất kỳ mục đích nào khác trái quy định pháp luật.
10.3. Trong trường hợp pháp luật hoặc cơ quan Nhà nước có yêu cầu, chúng tôi có trách nhiệm cung cấp các thông tin cá nhân, thông tin về giao dịch của Khách Hàng cho cơ quan Nhà nước hoặc tổ chức có liên quan.
10.4. Ngay từ bước đầu tiên đến khi hoàn tất quá trình đặt hàng, thông tin thanh toán của Khách Hàng sẽ được mã hoá để đảm bảo an toàn. Khi kết thúc quá trình này, chế độ an toàn sẽ tự động thoát.
10.5. Chúng tôi hoàn toàn không chịu bất kỳ trách nhiệm nào, bằng bất kỳ hình thức nào, đối với những thiệt hại hoặc tổn thất, mất mát (nếu có) do Khách Hàng không tuân thủ các quy định về bảo mật thông tin nêu trong Điều Kiện Và Điều Khoản này (bao gồm bảo mật các thông tin thanh toán quy định tại Mục 4.3).
10.6. Không một cá nhân hoặc tổ chức nào được phép can thiệp hoặc chỉnh sửa, thay đổi cấu trúc dữ liệu trong Trang Web dù bằng các loại hình công cụ, ứng dụng, chương trình hoặc bất kỳ hình thức nào khác. Tất cả mọi hoạt động tuyên truyền, cổ vũ hoặc phát tán các hành vi bất hợp pháp nhằm mục đích xâm nhập, sao chép lưu trữ hoặc phá hoại các dữ liệu hệ thống trên Trang Web đều bị nghiêm cấm theo quy định của pháp luật Việt Nam. Chúng tôi sẽ yêu cầu các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền xử lý theo quy định của pháp luật các cá nhân hoặc tổ chức có hành vi vi phạm này khi cần thiết.
 11.  QUYỀN NGHĨA VỤ CỦA CHÚNG TÔI VÀ KHÁCH HÀNG

11.1. Quyền và nghĩa vụ của chúng tôi:
Ngoài các quyền và nghĩa vụ của chúng tôi được quy định tại các phần khác trong Điều Khoản Và Điều Kiện này, chúng tôi còn có các quyền và nghĩa vụ như sau:
11.1.1. Chúng tôi cam kết điều hành Trang Web trên cơ sở pháp luật Việt Nam;
11.1.2. Chúng tôi có quyền từ chối các Đơn Hàng của Khách Hàng trong các trường hợp Hàng Hóa/Sản Phẩm không sẵn có vì bất kỳ lý do gì, hoặc trong các trường hợp Bất Khả Kháng;
11.1.3. Yêu cầu Khách Hàng cung cấp thông tin cá nhân khi mở Tài Khoản, khi thực hiện thanh toán và trong các trường hợp cần thiết khác (bao gồm cả việc phục vụ Đơn Hàng của Khách Hàng);
11.1.4. Phù hợp với quy định của pháp luật Việt Nam, chúng tôi sẽ sử dụng các thông tin cá nhân do Khách Hàng cung cấp cho chúng tôi, các ý kiến, nhận xét của Khách Hàng hiển thị trên Trang Web hoặc trang mạng xã hội khác liên kết với Trang Web về chúng tôi và/hoặc dịch vụ do chúng tôi cung cấp để:

  • phục vụ các Đơn Hàng của Khách Hàng;
  • nâng cao chất lượng phục vụ Khách Hàng;
  • các mục đích khác phù hợp với quy định của pháp luật

11.1.5. Chúng tôi sẽ từ chối mọi trách nhiệm liên quan đến những vấn đề sau đây:

  • Máy tính, các thiết bị, phần mềm, ứng dụng hoặc kết nối internet của Khách Hàng không tương thích với Trang Web;
  • Các vấn đề kỹ thuật bao gồm lỗi và sự gián đoạn tải trang do sự Kiện Bất Khả Kháng, do có quá nhiều người truy cập vào Trang Web tại cùng một thời điểm, do kết nối internet của Khách Hàng không phù hợp/không ổn định và/hoặc các nguyên nhân khác không do lỗi của chúng tôi;
  • Các thông tin tìm kiếm, nội dung hiển thị trên Trang Web chưa phù hợp và/hoặc chưa đáp ứng được hoặc chỉ đáp ứng được một phần các yêu cầu của Khách Hàng;
  • Trong phạm vi pháp luật Việt Nam cho phép, chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm với bất kỳ bên thứ ba nào về những thiệt hại do vô tình hoặc cố ý (bao gồm và không giới hạn: mất doanh thu, mất lợi nhuận, lãng phí chi phí, thất thoát, mất mát riêng tư và mất dữ liệu) hay bất kỳ thiệt hại gián tiếp nào phát sinh từ Trang Web.        

11.2. Quyền và nghĩa vụ của Khách Hàng
11.2.1. Khách Hàng là cá nhân thì phải đủ 18 tuổi hoặc dưới 18 tuổi nhưng có sự giám sát của cha mẹ, người giám hộ hợp pháp; Khách Hàng là tổ chức phải được phép hoạt động hợp pháp tại Việt Nam khi mua hàng tại Trang Web của chúng tôi;
11.2.2. Khách Hàng có trách nhiệm cung cấp cho chúng tôi các thông tin cá nhân một cách trung thực và chính xác và Khách Hàng chịu hoàn toàn trách nhiệm đối với tính chính xác của các thông tin cá nhân này;
11.2.3. Khách Hàng có trách nhiệm thanh toán đầy đủ giá trị toàn bộ Đơn Hàng đã đặt trên Trang Web của chúng tôi và chịu hoàn toàn trách nhiệm đối với việc thanh toán đó (bao gồm cả việc đáp ứng các yêu cầu về thanh toán, thẻ ngân hàng quy định tại Mục 4.3(b) của Điều Khoản Và Điều Kiện này);
11.2.4. Khách Hàng có trách nhiệm thực hiện đúng các khuyến cáo, lưu ý của chúng tôi tại Mục 4.3(d) của Điều Khoản Và Điều Kiện này;
11.2.5. Khách Hàng hiểu và công nhận rằng Khách Hàng có thể chịu những rủi ro liên quan đến việc sử dụng máy tính, internet hoặc mạng viễn thông khác khi sử dụng Trang Web.12. SỠ HỮU TRÍ TUỆ

Tất cả các nội dung hiển thị trên Trang Web, hình ảnh, âm thanh, thiết kế, logo, đồ hoạ, phần mềm, ứng dụng, văn bản, quy định, chính sách, mã nguồn đều thuộc quyền sở hữu của chúng tôi.
Khách Hàng có trách nhiệm tuyệt đối tôn trọng tất cả các nội dung, hình ảnh và bất kỳ phần thông tin nào thuộc Trang Web. Chúng tôi nghiêm cấm mọi hình thức kinh doanh thương mại, quảng cáo, giới thiệu hoặc đại diện bên thứ ba sử dụng, sao chép, sửa đổi hoặc phân phối bất kỳ phần nào trên Trang Web hoặc các nội dung thuộc quyền sở hữu trí tuệ của chúng tôi khi chưa được sự uỷ quyền hoặc đồng ý bằng văn bản của chúng tôi. 13. CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG


13.1. Chúng tôi luôn nỗ lực tối đa nhằm cung cấp cho Khách Hàng các Sản Phẩm/Hàng Hoá tốt nhất trong phạm vi cho phép. Tuy nhiên, chúng tôi không đảm bảo rằng tất cả các Sản Phẩm/Hàng Hoá này là phù hợp và đáp ứng trọn vẹn yêu cầu của Khách Hàng.
13.2. Chúng tôi không thể đảm bảo rằng những dịch vụ, tiện ích đặt hàng do chúng tôi cung cấp thông qua Trang Web hoàn toàn không xảy ra lỗi hoặc sự cố ngoài ý muốn. Nếu có bất kỳ lỗi nào xảy ra khi sử dụng dịch vụ, tiện ích đặt hàng của chúng tôi, đề nghị Khách Hàng thông báo ngay cho Bộ phận hỗ trợ khách hàng của chúng tôi qua số điện thoại 098 376 9189 hoặc email đến info@tano.vn để chúng tôi có biện pháp khắc phục hợp lý và kịp thời.
13.3. Trong một vài thời điểm, việc truy cập vào Trang Web có thể bị hạn chế nhằm mục đích sửa chữa, bảo dưỡng bảo trì hoặc triển khai dịch vụ, tiện ích hay ứng dụng mới trên Trang Web của chúng tôi.
13.4. Các dịch vụ, tiện ích do chúng tôi cung cấp không bao gồm việc cung cấp, hỗ trợ máy tính, phần mềm, kết nối internet hay các thiết bị khác để truy cập vào Trang Web.
13.5. Để kết nối và sử dụng Trang Web, máy tính hay các thiết bị khác của Khách Hàngcần được phải kết nối với mạng internet hoặc các liên kết viễn thông thích hợp. Chúng tôi hoàn toàn không chịu trách nhiệm về bất kỳ khoản chi phí nào có thể phát sinh trong quá trình Khách Hàng truy cập và sử dụng Trang Web của chúng tôi.
 14.   LUẬT ĐIỀU CHỈNH & GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP


Tất cả Điều Khoản Và Điều Kiện này cùng các Đơn Hàng đặt thành công, nội dung, quy định, chính sách tại Trang Web đều chịu sự điều chỉnh của pháp luật Việt Nam. Trong trường hợp có tranh chấp phát sinh từ việc sử dụng Trang Web và mua Sản Phẩm/Hàng Hóa từ Trang Web, tranh chấp đó sẽ được ưu tiên tiên giải quyết bằng thương lượng, hòa giải. Nếu hòa giải không thành, tranh chấp sẽ được giải quyết dứt điểm tại Tòa án có thẩm quyền của Việt Nam.